Thuiszorg met aandacht

careconsult thuiszorg is goede zorg

Thuiszorg met vertrouwen

en met een

logo careconsult

Thuiszorg Specialisten

Mijn naam is Marijke Briedé. Door mijn jarenlange ervaring zowel vanuit het ziekenhuis, het zorgkantoor en de thuiszorg bent u bij mij aan het juiste adres voor het aanvragen en leveren van thuiszorg.

Met een groep ervaren verpleegkundigen en verzorgenden geven wij op eigen wijze invulling aan de zorgvraag.

Wat is de huidige praktijk?

Door afdracht van bemiddelingskosten aan de servicebureaus is er vaak sprake van grote verschillen tussen de tarieven die de zorgvrager betaalt en datgene wat de zorgverlener per saldo ontvangt.

Bovendien blijkt dat de ZZP-ers, die werken voor particuliere servicebureaus, steeds meer in een hiërarchische structuur terecht komen. Daardoor kunnen individuele afspraken tussen zorgvrager en zorgverlener in het gedrang komen. De zorgverlener is niet vrij meer om op eigen wijze goede en passende zorg te leveren.

Goede Thuiszorg op maat

Wij vormen een klein, hecht en deskundig team van helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen dat werkt via een "zuster-app", waardoor er dagelijks snel en adequaat overlegd kan worden zonder tussenkomst van een kantoor.

Korte lijnen en geen overbodige overhead.

Wist U dat.....

Er naast Particuliere Thuiszorg, Zorg in Natura (ZIN) door grote instellingen en Persoons Gebonden Budget (PGB) nog een andere manier is om verzorging en verpleging te betalen?

Procedure starten Thuiszorg

Na een intakegesprek stellen wij een deskundig team samen, gericht op uw specifieke zorgvraag.

Marijke Briedé is altijd teamcoördinator en dus ook aanspreekpunt voor de familie. Zij is 24 uur per dag bereikbaar en bezoekt elke cliënt regelmatig.

Om in aanmerking te komen voor een PGB is het opstellen van een zorgleefplan en een zorgovereenkomst vereist. Deze worden door de zorgverlener samen met u en/of uw familie ingevuld.

Het is ook mogelijk om zonder PGB aan te vragen uw zorg te bekostigen op declaratiebasis. Afhankelijk van uw zorgverzekering worden de nota's van "ongecontracteerde formele" zorgverleners dan geheel of gedeelteijk vergoed.

U krijgt iedere maand een rooster toegestuurd en elke zorgverlener factureert maandelijks zelf.

Wij leveren uitsluitend thuiszorg aan particulieren, thuiszorg op restitutiebasis of thuiszorg aan PGB-houders.