de bekostigingsmogelijkheden

De vier verschillende manieren om thuiszorg te bekostigen op een rijtje gezet. Let vooral op de nog vrij onbekende mogelijkheid onder 2b.

1. Particuliere Thuiszorg:

Hierbij zijn de kosten geheel voor eigen rekening. U kunt met de zorgverlener(s) één op één afspraken maken over de tijdstippen waarop de zorg plaatvindt. Flexibiliteit is het grote voordeel van deze wijze van zorg.

2. Zorg in natura:

a. ZIN

Na indicatiestelling betrekt u zorg bij een door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorginstelling. Nadeel: de betreffende zorginstellingen zijn vaak erg groot en de afspraken moeten passen in een strak rooster. Daarnaast wordt u geholpen door veel verschillende zorgverleners. Deze vorm van verzorging is dus niet toegesneden op uw individuele wensen. Voordeel: de administratie en bekostiging worden wel volledig buiten u om geregeld tussen zorginstelling en zorgverzekeraar.

b. Restitutie zorg

U kunt zelf een (ook niet gecontracteerde) kleine zorginstelling c.q. ZZP-er benaderen. Na indicatie, kunt u samen een zorgplan maken, dat op uw situatie is toegespitst. De zorgverlener stuurt u een nota, die u bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. De vergoedingen zijn afhankelijk van uw eigen zorgverzekering.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden aan niet gecontracteerde "formele" zorgverleners maar een gedeelte van de maximumtarieven. Omdat de tarieven van CareConsult Thuiszorg heel concurrerend zijn vallen deze meestal binnen deze vergoedingen.

3. Thuiszorg via PGB:

Hierbij moet u na indicatie een budget aanvragen bij de zorgverzekeraar of de gemeente. U maakt met de zorgverlener een zorgplan en bent zelf geheel verantwoordelijk voor de zorgverlening en de bekostiging ervan uit dit budget en legt hiervan verantwoording af aan de budgetverstrekker.