PGB

Vanaf 26 januari 2015 is er sprake van PGB vergoed uit 4 verschillende soorten wetten

PGB uit Wet langdurige zorg (WLZ):
Heeft u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (WLZ)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. U kunt zelf inkopen met een PGB. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor.

PGB uit Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015:
Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een PGB. U vraagt het PGB aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

PGB uit de Jeugdwet:
De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een PGB. U vraagt het PGB aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

PGB uit de Zorgverzekeringswet (ZVW):
Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een PGB. U vraagt het PGB aan bij uw zorgverzekeraar.

Overeenkomst

Er dient sprake te zijn van een door de SVB goedgekeurde overeenkomst tussen zorgvrager (de cliƫnt) en de zorgverlener (ZZP-er)

De SVB beheert het PGB en keert rechtstreeks uit aan de zorgverlener.

Deze zorgovereenkomst vult u samen met uw zorgverlener in en stuurt u daarna op naar de SVB.

Servicecentrum PGB

Trekkingsrecht: wat is dat? Het Servicecentrum PGB beheert vanaf 1 januari 2015 uw PGB. Het budget staat dan op hun rekening, maar u houdt de regie. trekkingsrecht heet dit.

Door trekkingsrecht kunnen zij alle betalingen aan zorgverleners vooraf controleren. Ze kijken bijvoorbeeld of u een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener of zorginstelling die u wilt betalen.