Indiceren en toewijzing zorg

Om vast te stellen welke zorg u nodig heeft, stelt de zorgverzekeraar als eis dat er een indicatie gesteld dient te worden.

De indicatiesteller is een HBO-V verpleegkundige met een aparte opleiding tot indicatiesteller.

Tussentijds kan er altijd herindicatie plaatsvinden, indien de medische situatie hiertoe aanleiding geeft.

De kosten van de indicatiestelling zijn voor rekening van de zorgverzekeraar.