21 oktober 2022

VWS en zorgverzekeraars erkennen: generieke kortingen bij ongecontracteerde zorg niet toegestaan.

Het WOB-verzoek van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze over artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft aan het licht gebracht dat VWS erkent dat een generiek kortingspercentage in strijd is met de wet.

6 september 2022

In het nieuwe zorgakkoord zullen zieke mensen vaker op zichzelf zijn aangewezen.

Het concept zorgakkoord, dat vorige maand uitlekte werd flink bekritiseerd. Maar het uiteindelijke akkoord verschilt daar nauwelijks van.

31 augustus 2022

Negentien zorgaanbieders in de wijkverpleging slaan alarm

Dit wegens de niet-kostendekkende tarieven in de sector. Hierdoor lijden ze maandelijks verlies.4 oktober 2021

Mensen die thuis willen sterven moeten voor hun laatste levensdagen soms toch naar een hospice of ziekenhuis omdat er geen begeleiding is.

'We hebben te maken met een zorginfarct. Patiƫnten krijgen niet altijd meer de zorg die ze nodig hebben', zegt Bianca Buurman, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) tegen het AD.

15 juli 2021

Niet-gecontracteerde wijkverpleging daalt fors in 2019.

Het aandeel van de niet-gecontracteerde wijkverpleging in de totale kosten is in 2019 gedaald naar 5,7 procent. In 2018 was dat nog 9 procent en in 2017 7,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van Vektis, het onderzoeksbureau van zorgverzekeraars.

De daling lijkt vooral te danken aan het beleid van zorgverzekeraars om administratieve blokkades op te werpen voor niet-gecontracteerde aanbieders.

19 maart 2021

Wederom een poging om de nek om te draaien van de niet-gecontracteerde wijkzorg.

In de media verschijnen de laatste maanden steeds meer berichten over de mogelijke afschaffing van de vrije keuze van zorgverlener door de overheid. Dat is vanwege een wetsvoorstel dat in de maak is en de overheid de mogelijkheid zal bieden om voor bepaalde zorgsectoren, zoals de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg, zelf de hoogte van de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg vast te stellen. Het wetsvoorstel kan enorme gevolgen hebben voor niet gecontracteerde en gecontracteerde aanbieders. In potentie kan dit ook een gevaar voor de kwaliteit van zorg opleveren.